Info

Comenzi, livrare, plată

În documentul PDF de mai jos veți găsi o serie de precizări privind modul de achiziționare, livrare și plată pentru semințele și răsadurile din ofertele noastre.

Click AICI pentru documentul PDF!

Prezentare

Despre noi

Scurt istoric

Înfiinţată în anul 1957, luna aprilie, sub numele de Staţiunea Experimentală Buzău, Staţiunea funcţionează de 49 de ani, în interesul cultivatorilor de legume, cu scopul de a promova legumicultura modernă, bazată pe cunoştinţe ştiinţifice, în perimetrul tradiţional al zonei Buzău.

Prezent

S.C.D.L. BUZĂU, ca unitate strategică de cercetare şi dezvoltare pentru zona bazinului legumicol Buzău şi a judeţelor limitrofe, are în prezent preocupări în domeniul cercetării referitoare la:
 • Ameliorare
 • Selecţie conservativă şi producerea materialului biologic la soiurile de legume şi flori
 • Agrochimie - Fiziologie - Biochimie
 • Optimizarea tehnologiilor de cultură pentru culturile din câmp deschis şi spaţii protejate
 • Protecţia plantelor
 • Floricultură
 • Pentru diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul sectorului de cercetare şi promovarea mai eficientă în producţie a acestor rezultate a fost înfiinţat şi activează în cadrul S.C.D.L. Buzău un Centru Regional de Consultanţă în Horticultură.


Preocupări

Ameliorare la:
 • Următoarele specii de legume: tomate, ardei, castraveţi, ceapă, varză de toamnă, salată, cicoare, fasole pitică, mazăre, morcov, pătrunjel, ţelină, spanac, pătlăgele vinete, dovlecel, ridichi de lună, busuioc;
 • Sunt în curs de omologare la Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ROMÂNIA (I.S.T.I.S.) 4 soiuri de tomate - trei pentru consum în stare proaspătă şi industrializare şi un soi tip cireaşă, un soi de castraveţi, un soi de ceapă, un soi de varză de toamnă, două soiuri de ardei gras, un soi de ardei gogoşar, un soi de pătlăgele vinete, un soi de dovlecel, un soi de ridichi de lună;

Ţinând cont de apropiata integrare în Uniunea Europeană, activitatea în acest domeniu se desfăşoară conform obiectivelor:
 • obţinere de hibrizi performanţi, pretabili a se cultiva în spaţii protejate;
 • obţinere de soiuri noi, cu parametri calitativi superiori şi potenţial ridicat de producţie pentru legumele cultivate în câmp;
 • diversificarea sortimentului de legume, prin introducerea în cultură a noi soiuri şi hibrizi şi a unor specii mai puţin răspândite;

Selecţie conservativă şi producerea materialului biologic:
 • Se produc seminţe din categorii biologice superioare, este menţinută autenticitatea şi puritatea varietală a 19 specii şi 31 soiuri/hibrizi de legume şi 4 soiuri de flori, dintre care 10 soiuri şi 2 hibrizi omologaţi în anii 2005-2006, la care se realizează sămânţă de prebază şi bază, cu parametri calitativi superiori, oferind la unele specii cantităţi suficiente de seminţe pentru toate zonele ţării;
 • Sunt reînmulţite şi extinse în cultură soiurile/hibrizii nou creaţi.

Culturi protejate
Este actualizat sortimentul de soiuri şi hibrizi pretabil a se cultiva în zona Buzău, la speciile tomate, castraveţi şi pătlăgele vinete. Există preocupări orientate pe managementul integrat al speciilor legumicole cultivate în solarii (tomate, castraveţi, pătlăgele vinete, verdeţuri).
Au fost stabilite şi sunt utilizate noile scheme de plantare, în vederea extinderii lucrărilor mecanizate şi setul de maşini cu modificările necesare pentru a putea fi folosit în solariile tip tunel.
Sunt perfecţionate schemele de succesiune, în vederea utilizării eficiente a spaţiilor protejate, ca şi schemele de combatere integrată a principalilor patogeni.
Sunt produse răsaduri destinate înfiinţării culturilor din spaţii protejate şi câmp deschis, cu aplicarea tehnologiei perfecţionate de producere omologată de către S.C.D.L. Buzău.

Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a principalelor specii legumicole din spaţii protejate şi câmp deschis
Prin introducerea unor secvenţe noi de mecanizare, fertilizare şi combatere a agenţilor patogeni.

Agrochimie - Fiziologie - Biochimie
Au fost stabiliţi parametrii agrochimici optimi pentru tomatele cultivate în solarii şi este aplicat programul de fertilizare. S-a colaborat la realizarea programului optim de fertilizare organică şi minerală a terenurilor cultivate în asolament legumicol. S-a colaborat la realizarea unei baze de date pentru elaborarea modelelor bioeconomice de cultivare a legumelor în câmp deschis (tomate pentru industrializare).

Protecţia plantelor
Se colaborează la studierea epidemiologiei şi la stabilirea măsurilor de combatere a unor agenţi patogeni şi dăunători cu importanţă economică (ex: Pseudoperonospora cubensis, Phytophthora infestans, Alternaria solani, Verticillium sp., Mamestra spp., Brevicoryne brassicae, Helicoverpa ssp., Delia antiqua, Thrips tabaci). Sunt elaborate scheme de combatere integrată pentru principalii agenţi patogeni din spaţii protejate. Se efectuează testări de produse.
În vederea alinierii la normele şi standardele impuse de Uniunea Europeană referitoare la producerea de material biologic, pornind de la stadiul de sămânţă, răsad, legume proaspete şi legume cu destinaţia industrializare, se derulează în prezent două proiecte în cadrul Programului de Cercetare de Excelenţă - CEEX - "Managementul integrat al producerii, condiţionării şi marketingul seminţelor de legume, în vederea alinierii la normele şi standardele europene" şi "Siguranţa alimentară pe filiera producerii şi procesării legumelor şi fructelor", proiecte care se vor finaliza cu omologarea unor noi soiuri de legume, competitive pe piaţa internă şi internaţională, cu brevetarea unor noi construcţii (ex: seră turn) şi maşini agricole destinate legumiculturii, şi cu elaborarea unor Ghiduri de bune practici agricole pentru culturile semincere şi a unora pentru producerea şi procesarea legumelor, ce se vor constitui în materiale de referinţă pentru activitatea viitoare a cultivatorilor şi procesatorilor de legume.

Consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate
Prin intermediul paginii WEB www.scdlbuzau.ro, direct cu producătorii la sediul unităţii, asistenţă directă pe teren, inclusiv cu utilajele unităţii, la cerere, broşuri, pliante şi tehnologii optimizate de cultură elaborate de specialiştii S.C.D.L.Buzău.


Noutate şi continuitate

În anul 2007, S.C.D.L. BUZĂU aniversează 50 de ani de existenţă.
Traiectoria urmată de generaţiile de cercetători, nu puţini la număr, care s-au format şi au activat aici, a fost aceeaşi, ascendentă, vizând calitatea prin şi pentru oameni.
Scopul declarat de a se constitui într-un promotor al legumiculturii moderne, bazate pe cunoştinţe ştiinţifice, în perimetrul bazinului legumicol Buzău şi zona de influenţă a unităţii a fost în permanenţă un obiectiv major aflat în atenţia cercetătorilor. Pledează pentru aceasta rezultatele obţinute până în prezent, menţionate în aceste pagini.
În intenţia declarată de a menţine standardele cercetării şi de a oferi atât producătorilor de legume, cât şi consumatorilor, soluţii ştiinţifice la problemele cu care aceştia se confruntă şi se vor confrunta, având în vedere apropiata integrare în Uniunea Europeană, colectivul de cercetare al S.C.D.L. BUZĂU a abordat o tematică adecvată, prin intermediul unor proiecte de cercetare, în cadrul programului Cercetare de Excelenţă - CEEX. Scopul final al acestor proiecte este acela de a contura şi a preciza cadrul legal în care se va desfăşura pe viitor activitatea de producere/procesare a legumelor şi a semincerilor legumicoli. Începând cu stadiul de sămânţă din diferite categorii biologice, de la noile soiuri ce vor fi omologate, continuând în teren, cu soluţiile tehnologice oferite producătorilor, cu noile maşini şi utilaje ce vor fi brevetate şi până la produsele care vor ajunge sub o formă sau alta la producător/procesator/consumator, eforturile colectivului de cercetare-dezvoltare de la S.C.D.L. Buzău sunt îndreptate în acelaşi sens: asigurarea şi respectarea standardelor necesare cerute de Uniunea Europeană, prin diseminarea informaţiilor ştiinţifice acumulate, cu ajutorul consultanţei şi asistenţei de specialitate, prin intermediul Ghidurilor de Bune Practici Agricole referitoare la problematica abordată, ce vor fi elaborate.
În măsura în care va fi asigurată continuitatea cercetării, şi rezultatele vor fi pe măsură.
Nu ne rămâne decât să subliniem încă odată importanţa activităţii de cercetare în domeniu, precum şi rolul deosebit al unui sector de dezvoltare bine specializat, în multiplicarea corectă şi promovarea rezultatelor cercetării către producător/procesator/consumator.

Raport de autoevaluare 2007

Descarcati raportul de autoevaluare pentru SCDL Buzau pe perioada 2004-2007.

CLICK AICI pentru DOWNLOAD (arhivă ZIP).

Forum Fermieri

O altă cale de a ne contacta, chiar în public, este grupul de discuţii Forum Fermieri, unde îi invităm pe toţi cei interesaţi de ştiri, noutăţi, oferte, discuţii, schimb de experienţă, în domeniul horticulturii, legumiculturii,viticulturii şi pomiculturii. Discuţiile se pot purta fie numai prin email, fie (şi/sau) pe web. Înscrierea în grup este liberă, la fel şi retragerea din grup.

Vă invităm să vă înscrieţi online! Pentru asta, dați clic pe butonul de mai jos.

Clic aici pentru înscriere


Sau vă mai puteţi înscrie trimiţând un email gol pe adresa

forumfermieri-subscribe@yahoogroups.com

de la adresa cu care doriți să vă înscrieți.


Dacă sunteți deja membru, sau vreți doar să vedeți pagina grupului ca vizitator, 

dați click aici.

Donații pentru SCDL

Tuturor celor care doresc să sprijine activitatea de cercetare, derulată neîntrerupt la SCDL Buzău începând cu anul 1957, pentru crearea de noi soiuri şi hibrizi româneşti de legume, pentru obţinerea de material biologic autentic românesc - seminţe şi răsaduri, de legume proaspete, plante aromatice, medicinale, condimentare, mai puţin răspândite şi mai puţin cultivate, populaţii locale tradiţionale, soiuri vechi şi flori, pentru realizarea de noi tehnologii de cultură şi optimizarea celor existente, pentru realizarea de noi tipuri constructive, utilaje şi maşini destinate legumiculturii, le adresăm invitaţia să doneze orice sumă doresc în contul:

RO73 TREZ 1662 0G36 5000 XXXX - deschis la Trezoreria Municipiului Buzău.

Sprijinul dumneavoastră contează!

Vă mulţumim pentru susţinere, pentru apreciere şi vă reamintim că deviza noastră este şi va rămâne: "Legume sănătoase pentru fiecare ROMÂN!" Şi nu numai!

Cu deosebit respect,
Colectivul de cercetare al SCDL Buzău

Subcategories

   

Anunță prietenii!  

   

Pagina pe Facebook