Buletin informativ 2021 — L544

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

A. Hotărârea de Guvern nr. 547/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 04 august 2017. În vigoare de la 04 august 2017.

B. Legea 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

C. Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

D. Regulament ASAS pentru obtinerea gradelor profesionale — Academia de Stiinte Agricole – Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice

 • 1957, 1 aprilie, s-a înființat StațiuneaExperimentalăLegumicolă Buzău, în subordinea I.C.H.V., prin Hotărârea Consiliului de Miniştri (H.C.M.) nr. 425/01.04.1957, având o suprafață de 143,44 ha și 3 cercetători.
 • 1964, s-a extins suprafaţa arabilă a unităţii cu încă 334,66 ha în trupul Crâng, iar la scurt timp după terminarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare au mai fost alocate 22,77 ha în trupul Simileasca, ajungând la 500,87 ha teren arabil şi împreună cu suprafaţa de curţi – construcţii  la 504.2 ha.
 • 1967, s-a reorganizat unitatea sub denumirea de Staţiunea de Cercetări Legumicole Buzău, în subordinea ASAS, având o suprafață de 509 ha și 7 cercetători.
 • 1969, a luat fiinţă I.C.L.F. Vidra, iar unitatea a trecut în subordinea institutului.
 • 1980, s-a reorganizat unitatea sub denumirea de Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău, în subordinea A.S.A.S. Bucureşti, având o suprafață de 510 ha și 17 cercetători.
 • 1999, a apărut H.G. 517 care a delimitat suprafeţele de cercetare de cele de producţie, unitatea rămânând cu 422 ha destinate activităţii de cercetare şi 88 ha suprafaţă cu destinaţia producţie.
 • 2002, s-a reorganizat unitatea, prin Legea nr. 290/15.05.2002, sub denumirea de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, în subordinea A.S.A.S. Bucureşti, cu o suprafață de 463 ha și 9 cercetători.
 • 2004, apare H.G. 1635/07.10.2004, act normativ de reînfiinţare a unităţii sub numele de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu întregul patrimoniu, suprafaţa de teren fiind diminuată de la 510 ha la 419.31 ha teren, conform articolului 2 din lege.
 • 2017, s-a reorganizat sub aceeași denumire Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, ca instituție publică (HG nr. 547 din 27.07.2017) având o suprafață de 136,6 ha și 9 cercetători
 • În prezent, tematica de cercetare este susţinută de 19 cadre cu studii superioare, din care 17 cercetători atestaţi şi 2 asistenţi cercetare.

Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul a patru laboratoare organizate după cum urmează:

Laboratoare:

 • Laborator de Genetică, Ameliorare a Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii (31)
 • Laborator de Fiziologie – Agrochimie – Culturi Ecologice (27)
 • Laborator de Protecţia Plantelor şi Floricultură (9)
 • Laborator de Producere Seminţe, Tehnologie şi Mecanizare (25), cu Staţie de Condiţionare şi Ambalarea Seminţelor (6) şi Secţie Mecanizare (14)

Compartiment Financiar Contabil (5)

Serviciu de Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri (11)

Birou Achiziţii Publice, Patrimoniu, Investiţii şi Administrativ (10)

Compartiment Audit (2)

Birou Resurse Umane – Salarizare (6)

Oficiu Juridic (1)

Organigramă

Descărcați de aici organigrama.

 

Program de funcţionare

Programul de lucru al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău – SCDL Buzău – este de luni până vineri între orele 07.30 – 16.00. Audienţe – conducerea unităţii, disponibilitate în timpul orelor de program, în funcţie de stadiul lucrărilor planificate.

 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice

Director SCDL Buzău: Dr. ing. VLAD Constantin

Secretar Ştiinţific: Dr. biol. BURNICHI Floarea

Contabil Şef: Ec. NIŢĂ Mihaela-Ilona

Componenţa Consiliului de Administraţie (5 membri):

Dr. ing. VLAD Constantin – Director SCDL Buzău

Av. JÂJÂIE Luminiţa Aurora – Reprezentant MADR, Director Direcţia Management Resurse Umane

Prof. Dr. ing. SCURTU Ion – Reprezentant A.S.A.S. Bucureşti, Vicepreşedinte al Secţiei Horticultură

Dr. biol. BURNICHI Floarea – Secretar Ştiinţific, Preşedinte al Consiliului ŞtiinţificEc. Răican Aurica – Şef Serviciu Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri

Regulament de functionare al Consiliului de Administraţie

 

Componenţa Consiliului Ştiinţific (7 membri):

Dr. biol. BURNICHI Floarea – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Secretar Ştiinţific

Dr. ing. VLAD Constantin – Membru, Director al SCDL Buzău

Prof. Dr. ing. SCURTU Ion – Membru, Reprezentant A.S.A.S. Bucureşti, Vicepreşedinte al Secţiei Horticultură

Dr. ing. Vînătoru Costel – Membru, Laborator de Genetică, Ameliorare a Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii

Dr. ing. TEODORESCU Eliza-Niculina – Membru, Laborator de Protecţia Plantelor şi Floricultură

Dr. biochim. MANEA Vasilica – Membru, Secretar al Consiliului Ştiinţific, Laborator de Fiziologie – Agrochimie – Culturi Ecologice

Drd. ing. PETRE Constantin – Membru, Laborator de Producere Seminţe, Tehnologie şi Mecanizare

Regulament de functionare al Consiliului Ştiinţific

Coordonatele de contact ale instituţiei publice

STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU SCDL Buzău Sediul: Str. Mesteacănului nr. 23, Buzău, Jud. Buzău, Cod 120024

Secretariat: Tel./fax: 0238/722560 E-mail: scdl.buzau@asas.ro , scdl_buzau@yahoo.com

Serviciu Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri Tel.: 0736/630639; 0372/913631; 0722/630583 E-mail: scdl_marketing@yahoo.com

Staţie de Condiţionare şi Ambalarea Seminţelor Tel: 0737/507966

Pagina WEB: www.scdlbuzau.ro

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Finanţare din surse de la Bugetul de Stat şi din Venituri Proprii

Descărcați bilanțul contabil și bugetul

6. Programele şi strategiile proprii

Principalele obiective:

 • Cercetare aplicativă și fundamentală în domeniile ameliorare, conservarea biodiversității, fiziologie, agrochimie, culturi ecologice, protecția plantelor, floricultură, producere de semințe, tehnologie şi mecanizare;
 • Crearea de noi soiuri și hibrizi de legume, flori, plante aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări pentru utilizare în agricultura convențională și ecologică;
 • Producerea de semințe de legume și flori, culturi de legume pentru câmp și spaţii protejate, în sistem convențional (101 ha) și ecologic (2,85 ha), structurat în 4 ferme cu locații diferite;
 • Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare în sistem convenţional şi ecologic, la plantele legumicole, floricole, aromatice, cu multiple întrebuinţări, în conceptul agriculturii durabile;
 • Diseminarea și implementarea rezultatelor activității de cercetare, consultanță și asistență tehnică de specialitate.
 • Studiul biologiei şi al combaterii integrate a dăunătorilor, agenţilor patogeni şi buruienilor cu importanţă economică la plantele legumicole, floricole, aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări;
 • Transferul tehnologic al rezultatelor de cercetare la utilizatori.

 

7. Lista cuprinzând documentele de interes public

 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate