Direcții de cercetare

 Cultura plantelor de câmp

  • Ameliorarea speciilor de legume – În perioada pentru care s-a întocmit raportul, unitatea  executa lucrări de ameliorare la speciile: Brassica oleracea (varză albă), Allium cepa (ceapă), Lycopersicon lycopersicum (tomate), Cucumis melo (pepene galben), Solanum melongena (pătlăgele vinete), Cucumis sativus (castraveţi), Phaseolus vulgaris (fasole pitică), Capsicum annuum (ardei).
  • Selecţia conservativă, menţinerea purităţii varietale şi producerea de seminţe din categorii biologice superioare  la soiurile omologate de unitate şi la alte soiuri la care am fost declaraţi “menţinător”. Anual unitatea efectuează lucrări de selecţie la 19 specii şi 31 soiuri/hibrizi de legume şi 4 soiuri de flori, dintre care 10 soiuri şi 2 hibrizi omologaţi în anii 2005-2007, la care se realizează sămânţă de prebază şi bază, cu parametri calitativi superiori, oferind la unele specii cantităţi suficiente de seminţe pentru toate zonele ţării;
  • Tehnologii  agricole specifice pentru – producerea răsadurilor de legume şi flori,tehnologii specifice de cultivare a legumelor în solarii la speciile: tomate, castraveţi, ardei şi pătlăgele vinete, tehnologii specifice de cultivare a legumelor în câmp deschis la speciile: ceapă – cultură prin semănare directă, varză de toamnă, plante legumicole cu multiple întrebuinţări, plante legumicole mai puţin răspândite, culturi anticipate, asociate şi succesive şi secvenţe tehnologice referitoare la fertilizare, mecanizare, aplicarea substanţelor biostimulatoare, combaterea integrată a agenţilor patogeni şi dăunătorilor la speciile tomate, ardei, castraveţi, ceapă şi varză.
  • Diseminarea şi implementarea rezultatelor cercetărilor proprii prin cursuri, seminarii, mese rotunde, publicaţii, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate.