Organigramă

Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:

ANUL200520062007
Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:26/026/028/2
Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă000
Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă000
Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 5/05/05/2
Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă:2/02/02/0
Asistenţi de cercetare311
Total personal auxiliar de cercetare angajat161820

Date privind perfecţionarea resursei umane

ANUL200520062007
Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului442
Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea
020