LEGCLIM / Legume și schimbări climatice

LEGCLIM — Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbarilor climatice în culturile legumicole

TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL SCHIMBARILOR CLIMATICE IN CULTURILE LEGUMICOLE

Proiectul Complex își propune dezvoltarea de tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice pentru unele dintre culturile legumicole cultivate în câmp (ardei, fasole, ceapă). Pentru realizarea obiectivului a fost format un consorțiu interdisciplinar format din: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău-SCDL Buzău (CO), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii-INMA (P1), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie-INCDTP (P2), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului-INCDPM (P3), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor-INCDPP (P4), Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializare și Marketingul Produselor Horticole-HORTING (P5) și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău-SCDL Bacău (P6).

INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN LEGUME CULTURES

The Complex project aims to develop innovative technologies to reduce the negative impact of climate change on some of the crops grown in the field (peppers, beans, onions). An interdisciplinary consortium consisting of: SCDL Buzau (CO)-Vegetable Development Research Station Buzau, National Institute for Research and Development for Machinery and Installations for Agriculture (INMA) (P1), National Research Development Institute for Textile and Leather-INCDTP (P2), National Research and Development Institute for Environmental Protection-INCDPM (P3), National Institute for Plant Protection Development Research-INCDPP (P4), Research and Development Institute for Industrialization and Marketing of Horticultural Products-HORTING (P5) and Vegetable Growing Research Station Bacau (P6).

Componența consorțiului a urmărit colaborarea dintre echipele de cercetare prin intermediul a 4 proiecte interdisciplinare: Proiect 1 (SCDL Buzău) – Fundamentarea ştiinţifică privind tehnologiile de întreţinere şi protecţie a culturilor legumicole în contextul schimbarilor climatice actuale-LEGSTITEH; Proiect 2 (INCDTP București) – Tehnologie de protecție a culturilor legumicole la manifestarea unor fenomene meteo extreme, prin utilizarea unor sisteme interactive, modulate-TEX4VEG; Proiect 3 (INMA București) – Tehnologie de combatere ecologică a buruienilor din culturile legumicole-COMBECO; Proiect 4 (INCDPP București) – Tehnologie eco-sustenabilă de prevenire și reducere a agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole-ECOLEG.

The consortium’s membership has been aimed at collaborating research teams through 4 interdisciplinary projects. These are: Project 1 (SCDL Buzău) Scientific substantiation regarding the technologies for maintenance and protection of vegetable crops in the context of current climate changes – LEGSTITEH; Project 2 (INCDTP Bucharest) Technology for the protection of vegetable crops in the manifestation of extreme weather phenomena, using interactive, modulated system-TEX4VEG; Project 3 (INMA Bucharest) Technology for ecological control of weeds in vegetable crops-COMBECO; Project 4 (INCDPP Bucharest) Eco-sustainable technology for preventing and reducing the aggressiveness of diseases and pests in vegetable crops-ECOLEG.

Proiectul complex se înscrie în cerinţele de realizare a unei agriculturi eficiente, care să ducă la dezvoltarea zonelor rurale în conformitate cu domeniul 1. Bioeconomie Subdomeniul de specializare inteligentă 1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale.

The complex project is part of the requirements for achieving an efficient agriculture, which will lead to the development of rural areas according to the field 1. Bioeconomy Intelligent specialization sub-domain 1.1.5. Sustainable development of crop production adapted to the impact of global climate change.

Parteneri

Partners

scdlbacau