Valorificarea rezultatelor

Lucrări ştiinţifice publicate

În perioada 2004-2007, colectivul de cercetători din SCDL BUZĂU a susţinut şi/sau publicat un număr de 49 lucrări ştiinţifice în care au fost prezentate o parte din rezultatele de cercetare.

Tehnologii elaborate şi omologate

 • Cultura legumelor în solarii (tomate, castraveţi, pătlăgele vinete)
 • Tehnologia culturii de tomate în câmp
 • Cultura cepei prin semănare direct în câmp
 • Cultura verzei
 • Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în spaţii protejate;
 • Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în câmp deschis;
 • Secvenţe tehnologice optimizate – adaptări de maşini şi utilaje pentru legumicultura
 • Măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni la culturile de legume din solarii.
 • Scheme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pentru semincerii legumicoli.

Prototipuri pentru legumicultură înscrise la OSIM cu cerere de Brevet de invenţie

 • Invenţia A/00973/2005 cu titlul “SERĂ” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2005 00973 din 22.11.2005;
 • Invenţia A/00441/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DIN RECEPTACULE DE ARDEI” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2006 00441 din 13.06.2006;
 • Invenţia A/00440/2006 cu titlul “AGREGAT COMPLEX” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2006 00440 din 13.06.2006;
 • Invenţia A/00442/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DE BOSTĂNOASE” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2006 00442 din 13.06.2006;

Modificări de maşini şi utilaje agricole în scopul utilizării lor în câmp:

 • Fertilizator (realizat în cadrul laboratorului de mecanizare);
 • Cultivator C.L. 4.5 pentru întreţinerea culturilor nepalisate de legume (prăşit, administrarea la sol sau extraradicular a îngrăşămintelor chimice, concomitent cu aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor);
 • Agregat cu rariţe de o construcţie specială, care fac deschiderea rigolelor toamna, în vederea semănatului în teren modelat primăvara timpuriu;

Consultanţă prin „CENTRUL REGIONAL DE CONSULTANŢĂ ÎN HORTICULTURĂ”


Centrul funcţionează la sediul SCDL BUZĂU şi ONLINE la adresa www.scdlbuzau.ro.


Sunt în curs de testare la ISTIS BUCUREŞTI, următoarele linii:

 • ardei GRAS – L 10 – anul 2, comandă de testare nr. 124/08.02.2007, cerere de înscriere a soiului la examinare nr.274/16.03.2007
 • ardei GRAS – L 18 – anul 2,
 • ardei gogoşar – L 33- anul 2
 • ceapa – L-30 – anul 1, comanda de testare nr. 124/08.02.2007, cerere de înscriere a soiului la examinare nr.150/16.02.2007
 • tomate – L 2, L1, L4, L7- anul 2
 • varză de toamnă –L-2 – anul 2, comanda de testare nr. 124/08.02.2007, cerere de înscriere a soiului la examinare nr.155/15.03.2006
 • pătlăgele vinete L-14 – anul 2